Wij stellen graag aan u voor: Alek Souren

4

Alek, 24 jaar
Haar grootste voorbeelden zijn: haar ouders
Later wil ze graag: een huis hebben met een tuintje en een open haard

Tijdens haar studie Social Work (richting Maatschappelijk Werk) heeft Alek stage gelopen en gewerkt in een pension voor jongeren. Aleks haar grote kwaliteiten zijn haar optimisme en het bieden van een luisterend oor. Dat goed kunnen luisteren kwam in het pension goed van pas. Samen met deze jongeren in het pension schreef ze zorg plannen en trajecten uit om de jongeren weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Hiernaast deed ze ook nog een onderzoek op middelbare scholen waar ze gesprekken voerde met scholieren om inzichten te krijgen in de keuzes die de scholieren gaan/moeten maken. Wat willen ze of juist niet, de juiste studiekeuzes die ze moeten maken, werken, reizen etc. Gedurende haar schoolcarrière specialiseerde Alek zich in multiculturele diversiteit, conflicthantering en onderhandelen. Best interessant vinden wij! En alsof het nog niet genoeg was doet ze ook nog aan sportief paaldansen.

Alek kwam in aanraking met Cuttin’ Class tijdens haar studie. Bart en Sidney van Cuttin’ Class gaven een presentatie en ze vond de presentatie zo vol energie, enthousiasme en humor dat het meteen haar aandacht trok. Na haar studie kreeg ze de mogelijkheid om samen te werken met Cuttin’ Class door workshops Truth & Dare te geven. Ze was meteen enthousiast: “Wat ik zelf super vind aan Truth & Dare is dat de jongeren de kans krijgen om zichzelf en klasgenoten op een andere manier te leren kennen dan dat ze al doen. Daardoor leren ze elkaar beter begrijpen en krijgen ze (meer) respect voor elkaar. Wij hopen dat we de jongeren door deze coaching aan het denken kunnen zetten over hun eigen gedrag en het gedrag van anderen”.

Diverse coaches van Cuttin’ Class geven de Truth & Dare workshop. Alek: “Er zit heel veel kennis, creativiteit en enthousiasme bij de diverse coaches. Daar leren wij onderling ook veel van. Door de diversiteit in coaches zullen de scholieren andere inzichten krijgen, veel leren en laten nadenken over hun eigen gedrag met betrekking tot het onderwerp”.

Zelf wil Alek vooral het onderwerp respect bespreekbaar maken. “Ik vind respect erg belangrijk. Het is een stukje ‘coaching’ die volgens mij bij de opvoeding hoort. Omdat het op een leuke, laagdrempelige manier bespreekbaar wordt gemaakt delen jongeren al snel hun eigen dingen omdat ze zich zo vrij voelen. Het is iets wat Truth & Dare met leerlingen doet”.

Comments are closed.